Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Informacja dla mieszkańców Gminy Baranów Sandomierski

12-02-2020

W związku z podjętą Uchwałą nr 14/2020 z dnia 06.02.2020 r. przez Zarząd Miejskiego Zakładu Komunalnego Spółki z o.o. w Stalowej Woli w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Zakładzie Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli, do którego trafiają odpady komunalne (zmieszane oraz segregowane) z terenu Gminy Baranów Sandomierski informujemy, iż odpady niesegregowane zanieczyszczone frakcją popiołu będą przyjmowane do w/w instalacji za cenę netto 1 500,00 zł za każdą tonę przekazanych odpadów. W związku z powyższym przypominamy o zakazie mieszania odpadów komunalnych z zimnym popiołem. W przypadku stwierdzenia obecności popiołu w pojemnikach na odpady komunalne - odpady te nie zostaną odebrane. Nie stosowanie się do w/w zakazu spowoduje wzrost kosztów funkcjonowania systemu, a tym samym wzrost opłat dla mieszkańców.

Miejski Zakład Komunalny Sp z o.o. zawiadamia, iż dla  Gmin objętych porozumieniem z dniem 10 luty 2020 wprowadzono nową pozycję w cenniku, obejmującą przyjęcie odpadu zanieczyszczonego odpadami z popiołu (kod 200301).

W ramach wyjaśnienia informujemy mieszkańców Gminy, że popiół znajdujący się w sortowanych odpadach powoduje między innymi:

-bardzo duże zapylenie w zakładzie co wywołuje przekroczenie norm BHP

-zaburza proces segregacji (zaburzenie pracy separatora powodując zmniejszenie odzysku surowców oraz ich zanieczyszczenie w konsekwencji trudności w zbyciu)

- wpływają na szybsze zużycie linii sortowniczej (wzrost kosztów eksploatacji, zwiększenie ilości awarii)

-popiół ,, oklejając” odpady biodegradowalne wpływa negatywnie na proces fermentacji prowadzony w zakładzie, w związku z tym znacznie obniża jakość produkowanego biogazu, tym samym podwyższa to koszty przetwarzania odpadów.

 

Ponadto informujemy, iż na terenie Gminy Baranów Sandomierski zimny popiół można oddawać w następujących punktach:

 

Baranów Sandomierski

-ul. Kilińskiego 1 (obok remizy OSP)

- ul. Zamkowa Osiedle (obok transformatora)

-ul. Mickiewicza (plac targowy)

 

Siedleszczany

-obok placu zabaw

 

Suchorzów

-ul. Górka (obok Szkoły)

 

Ślęzaki

-parking obok kościoła

 

Skopanie Osiedle

przy ulicy Dąbrówki

 

Skopanie Wieś

-ul. Św. Floriana (obok Domu Ludowego)

 


 

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Ewelina Biała
Osoba aktualizująca: Ewelina Biała
Data wytworzenia: 2020-02-12
Data publikacji: 2020-02-12
Data modyfikacji: 2020-02-12