Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Gmina złożyła kolejne wnioski na dofinansowanie.

04-04-2018

W ubiegłym tygodniu złożono trzy wnioski o dofinansowanie gminnych inwestycji. Pierwszy złożony do Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczy modernizacji i przebudowy hali sportowej w Skopaniu, natomiast drugi został skierowany do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a swoim zakresem obejmuje wykonanie termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Skopaniu Górce. Kilka dni wcześniej Gmina złożyła również wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, którego celem jest uzyskanie dofinansowania na doposażenie utworzonego w ubiegłym roku miejsca integracji i aktywizacji społecznej w Ślęzakach.

 

Nie od dzisiaj wiadomo, że budynek hali sportowej w Skopaniu wymaga generalnego remontu. Nie tylko z zewnątrz ale również wewnątrz, widoczny jest bieg czasu oraz częsta eksploatacja tego miejsca. Hala sportowa to jedna z ważniejszych inwestycji, a złożony o dofinansowanie wniosek to pierwszy krok w realizacji gruntownej modernizacji i przebudowy całego obiektu. Planowany zakres robót zakłada m.in. modernizację istniejącej sali sportowej wraz z zapleczem, przebudowę instalacji oświetleniowej, wymianę pokrycia dachu oraz prace termomodernizacyjne obiektu. Opisane wyżej prace wynikają w głównej mierze z potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców. Zmieniające się warunki życia, wzorce spędzania czasu wolnego i zainteresowanie zdrowym stylem życia, powodują coraz większe zainteresowanie korzystaniem z obiektów infrastruktury sportowej przez społeczeństwo. Całkowity koszt tego zadania szacuje się na 1,5 mln zł, natomiast kwota dofinansowania, o którą stara się Gmina wynosi 750 tys. zł.

 

W ubiegłym roku w miejscowości Ślęzaki utworzono miejsce integracji i aktywizacji mieszkańców, dające możliwość aktywnego wypoczynku i integracji na świeżym powietrzu. Wykonano drewniany pomost, zamontowano ławki, uporządkowano oraz ogrodzono teren wokół stawu. W ramach kolejnego etapu w okresie od lipca do września bieżącego roku, Gmina planuje doposażenie tego miejsca poprzez m.in: montaż urządzeń plenerowej siłowni, wykonanie i montaż tablic pamiątkowych opisujących historię miejscowości, wyznaczenie i wykonanie miejsca na ognisko, montaż dodatkowych ławek parkowych oraz montaż drewnianej bramy wjazdowej. W związku z tym, że miejscowość Ślęzaki przystąpiła w roku ubiegłym do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020, w tym roku może starać się o kolejne środki na realizację zadań przewidzianych w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ślęzaki. Całkowity koszt zadania wyniesie około 25 tys. zł, natomiast kwota zawarta we wniosku o dofinansowanie to 10 tys. zł.

 

Budynek świetlicy wiejskiej zlokalizowany w Skopaniu to obiekt parterowy z poddaszem nieużytkowym z roku 1910. Cel główny przedsięwzięcia jakim jest termomodernizacja tego obiektu, to w głównej mierze ograniczenie strat ciepła, a co za tym idzie zmniejszenie zapotrzebowania na energię zużywaną do ogrzewania budynku. Zmniejszenie zapotrzebowania spowoduje spadek emisji pyłów i gazów do atmosfery. W obecnym czasie budynek, poprzez nieszczelność poszczególnych przegród generuje duże koszty utrzymania, natomiast planowane działania mają zapobiec utracie ciepła przez przegrody obiektu. Całkowity koszt inwestycji oszacowano na 83 tys. zł, zaś środki o które stara się Gmina to ponad 50 tys. zł. Termin zakończenia prac planuje się na koniec listopada bieżącego roku.

 

Czekamy na pozytywne wyniki weryfikacji.

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Michał Dolecki
Osoba aktualizująca:
Data wytworzenia: 2018-04-04
Data publikacji: 2018-04-04
Data modyfikacji: