Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

FAZON ogłasza nabór do projektu.

12-03-2018

Projekt TEKA ABSOLWENTA adresowany jest do niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych, którzy:

  • są mieszkańcami jednego z 6 województw: Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego, Podkarpackiego, Pomorskiego, Śląskiego, Wielkopolskiego
  • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • są absolwentami szkoły wyższej lub realizują ostatni rok nauki w szkole wyższej; w przypadku absolwentów - posiadających dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu;
  • są osobami pozostającymi bez zatrudnienia;
  • nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanymi w tym samym czasie.

 

W ramach działania zaplanowanych w Projekcie wszystkie osoby niepełnosprawne otrzymają wsparcie w postaci zaplanowania i wdrożenia indywidualnej ścieżki kariery zawodowej. Dodatkowo osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci:

  • bezpłatnych kursów i szkoleń zawodowych w tym min kurs prawa jazdy, kursy językowe, kursy projektowania graficznego,
  • sfinansowanie zdobycia uprawnień zawodowych w tym min. licencja wyceny nieruchomości, uprawnienia elektryczne,
  • 3 miesięcznych staży zawodowych ze stypendium stażowym oraz w uzasadnionych przypadkach wraz z dodatkiem motywacyjnym,
  • wsparcia zatrudnienia i samozatrudnienia (wsparcie pomostowe dla osób zakładających własną działalność  gospodarczą).

 

Projekt realizowany jest od 15 grudnia 2017 r. do 31 marca 2019 r. Wszystkie działania realizowane w ramach Projektu są bezpłatne dla beneficjenta, a ilość miejsc jest ograniczona. Więcej informacji na stronie: www.fazon.pl, tel: 17 85 77 556. Aby zgłosić swoją kandydaturę do w/w projektu, należy wypełnić deklarację zgłoszeniową dostępną na: www.fazon.pl/index.

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Michał Dolecki
Osoba aktualizująca: Michał Dolecki
Data wytworzenia: 2018-03-12
Data publikacji: 2018-03-12
Data modyfikacji: 2018-03-12