Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Europejskie wsparcie dla przedsiębiorców.

02-01-2018

Dzięki wsparciu UE, udostępnianemu za pośrednictwem instytucji finansowych, polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z kredytów, pożyczek, leasingu i poręczeń dostępnych na preferencyjnych warunkach: taniej, na dłuższy okres, przy niższych wymaganiach dot. zabezpieczeń, wkładu własnego bądź historii kredytowej. W ramach programów UE dostępne jest m.in. finansowanie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw obejmujące inwestycje i kapitał obrotowy. Oferta dotyczy również działalności, na którą ze względu na podwyższony poziom ryzyka trudno uzyskać tradycyjne finansowanie- np. badawczej i innowacyjnej. Obejmie również sektor kreatywny, w tym producentów filmów, multimediów, gier komputerowych itp.

 

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej przy Związku Banków Polskich ułatwia przedsiębiorcom i instytucjom finansowym dostęp do preferencyjnego finansowania, oferowanemu dzięki wsparciu Unii Europejskiej. KPK prowadzi działalność informacyjną, promocyjną oraz doradczą. Obsługuje wszystkie programy UE na lata 2014-2020, w których uwzględnione zostały instrumenty finansowe dla przedsiębiorców, w tym:

1) Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME).

2) „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji.

3) Program „Kreatywna Europa”.

4) Program Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych („EaSI”).

 

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej działa na podstawie uchwały Rady Ministrów, pod nadzorem Ministra Rozwoju i na podstawie umowy zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Usługi KPK są świadczone bezpłatnie, na terenie całego kraju. Więcej informacji na stronie: www.instrumentyfinansoweue.gov.pl

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Michał Dolecki
Osoba aktualizująca: Michał Dolecki
Data wytworzenia: 2018-01-02
Data publikacji: 2018-01-02
Data modyfikacji: 2018-01-02