Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Dofinansowanie dla Gminy na usunięcie wyrobów zawierających azbest

01-08-2017

Gmina Baranów Sandomierski w 2017 r., otrzymała  z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dofinansowanie  w łącznej wysokości 12 889,06 złotych na realizację  zadania pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na lata 2016-2025 z perspektywą do 2032 roku” Dofinansowanie  umożliwi kompleksowe zabezpieczenie wdrożonego  przez Gminę programu, co wymiernie przyczyni się do poprawy estetyki krajobrazu, jakości środowiska w naszym otoczeniu oraz zminimalizuje emisję zanieczyszczeń do powietrza. W ramach przyznanych środków w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski  nie zrealizowane  w 2016 roku.

Firma Środowisko i Innowacje Sp. z o. o z siedzibą Dobrów 8, 28-142 Tuczępy, z którą Gmina zawarła umowę na odbiór transport i utylizację wyrobów zawierających azbest w 2017 roku  będzie odbierać  azbest z terenu Gminy Baranów Sandomierski  po 15 sierpnia br.

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Lidia Ciesielska
Osoba aktualizująca:
Data wytworzenia: 2017-08-01
Data publikacji: 2017-08-01
Data modyfikacji: