Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Bezpłatne Kursy Języka Angielskiego

12-09-2017

Projekt jest skierowany do grupy 570 osób będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy oraz posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, deklarujących z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełniania i potwierdzania umiejętności z języka angielskiego. W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenie z języka angielskiego trwające 240 godzin na poziomie A1+A2 lub poziomie B1+B2 z materiałami dydaktycznymi: podręczniki i ćwiczenia oraz akredytowanym egzaminem.

W projekcie mogą wziąć udział osoby:

·         zamieszkujące lub uczące się na terenie województwa podkarpackiego,

·         w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach (wykształcenie co najwyżej średnie), pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej ostatnich 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu,

·         w tym osoby z niepełnosprawnościami (wykształcenie co najwyżej średnie, osoba zatrudniona lub bezrobotna)

·         w tym osoby w wieku  50 lat i więcej (wykształcenie dowolne), pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej ostatnich 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu .

 

Więcej informacji na stronie projektu: http://www.angielskibezbarier.pl.

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Jakub Marek
Osoba aktualizująca: Jakub Marek
Data wytworzenia: 2017-09-12
Data publikacji: 2017-09-12
Data modyfikacji: 2017-09-13