Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Apel do mieszkańców- opieka nad czworonogiem

28-11-2018

W związku z powtarzającymi się skargami mieszkańców dotyczącymi zagrożeń ze strony wałęsających się bez nadzoru psów (posiadających właściciela), Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski przypomina o obowiązkach osób utrzymujących zwierzęta domowe, wynikających z zapisów Ustawy o ochronie zwierząt.

 

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA PSA

  • zapewnienie właściwych warunków bytowania;
  • zapewnienie niezbędnych szczepień ochronnych;
  • dopilnowanie, aby zwierzę było jak najmniej uciążliwe dla otoczenia (np. nie biegało bezpańsko po ulicach, nie wychodziło poza posesję, nie kłusowało);
  • wychodząc na spacer z psem właściciel musi być wyposażony w smycz i w zależności od rasy swojego psa również w kaganiec;
  • każdy pies powinien posiadać obrożę z numerem telefonu bądź adresem właściciela, co ułatwi identyfikację podczas ucieczki czy zabłąkania się psa,
  • sprzątanie po swoim psie;
  • psy w miejscach publicznych mogą przebywać tylko w obecności właściciela lub opiekuna;
  • zabrania się wyprowadzania psów na tereny placów zabaw lub piaskownic dla dzieci.

 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 Ustawy o ochronie zwierząt osoby, które nie stosują się do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony zwierząt podlegają karze aresztu lub grzywny.

 

Art. 24 § 1 i § 3  Kodeksu wykroczeń nakłada karę grzywny na właściciela psa za niedopełnienie obowiązku szczepienia wynoszącą od 20 do 5000 zł.

 

Art. 10a ust.3 ustawy o ochronie zwierząt mówi, że „zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna”.

 

Art. 431 § 1 Kodeks cywilny stanowi, że: „kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody, niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło”.

 

Art.77 Kodeksu wykroczeń stanowi: „kto nie zachowuje zwykłych bądź nakazanych środków przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany”.

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Michał Dolecki
Osoba aktualizująca: Michał Dolecki
Data wytworzenia: 2018-11-28
Data publikacji: 2018-11-28
Data modyfikacji: 2018-11-28