Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

,,Uniwersytet Samorządności" w Gminie Baranów Sandomierski

29-11-2019

„Uniwersytet Samorządności” to nowa inicjatywa Samorządu Województwa Podkarpackiego, uzupełniająca Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Jej głównym założeniem jest stworzenie warunków do przeprowadzenia inicjatyw edukacyjnych polegających na organizacji szkoleń, zajęć, kursów, warsztatów mających na celu podniesienie świadomości mieszkańców województwa podkarpackiego w zakresie samorządności i aktywności społecznej.

 

Program zakłada powstanie przynajmniej jednej placówki „Uniwersytetu Samorządności” w każdym z 21 powiatów województwa podkarpackiego. W powiecie tarnobrzeskim funkcję tę pełnić będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim.

 

Koncepcja „Uniwersytetu Samorządności” realizowana jest dwuetapowo. I etap - inwestycyjny realizowany w tym roku, związany jest z przygotowaniem niezbędnej infrastruktury, po to by w 2020 r. w ramach II etapu przeprowadzić zakładane formy edukacyjne tj. warsztaty, szkolenia, itp.

 

Dzięki pozyskanym środkom z budżetu Województwa Podkarpackiego, w ramach zadania pn.: „Remont i wyposażenie sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  w Baranowie Sandomierskim celem stworzenia warunków umożliwiających przeprowadzenie inicjatyw edukacyjnych”, wyremontowano i doposażono salę kameralną w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim. Zadanie polegało na pomalowaniu ścian i sufitu,  demontażu Re-gipsów z istniejących filarów, wymianie oświetlenia, zakupie i montażu rolet okiennych, kaloryferów, listwy wystawienniczej do ekspozycji zdjęć, plakatów, obrazów oraz zakupie niezbędnego sprzętu nagłaśniającego.

 

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Patrycja Dyląg
Osoba aktualizująca: Patrycja Dyląg
Data wytworzenia: 2019-11-29
Data publikacji: 2019-11-29
Data modyfikacji: 2019-11-29