Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Kalendarium

Sesja Rady Miejskiej

2020-10-21 16:00 - 2020-10-21 19:00
Miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim.
Udział: Bezpłatny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r., poz. 713) Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje XXVI sesję Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim w dniu 21 października 2020 roku, tj. środa o godzinie 1600 w sali kameralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim.

 

Proponowana tematyka obrad:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz jednostek organizacyjnych Gminy Baranów Sandomierski.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Baranów Sandomierski”;
 2.  wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargowym, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność gminy Baranów Sandomierski, położonych w miejscowości Wola Baranowska;
 3. wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkami użytkowymi, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski, położonej
  w miejscowości Dąbrowica i przyznania pierwszeństwa w nabyciu jej dzierżawcy;
 4. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego
  i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów
  i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
 5. zmian budżetu na rok 2020;
 6. uchwalenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, dla terenu położonego
  w obrębie miejscowości Dąbrowica, Siedleszczany, Skopanie i Suchorzów.

 

 1. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania radnych.
 3. Zakończenie obrad sesji.

 

 

 

 

dodaj do mojego kalendarza google