Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

program rewitalizacji

Program rewitalizacji

Zapraszamy do zapoznania się z projektem „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Baranów Sandomierski do roku 2023”.

 

Konsultacje społeczne Programu trwają do 28 lutego 2017 roku.

 

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w ogłoszeniu, uwagi do projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Baranów Sandomierski do roku 2023” można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2017 roku w postaci:

  • papierowej przesłanej na adres Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski lub złożonej osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski,
  • elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres  lub za pomocą formularza (kliknij) zamieszczonego na stronie internetowej przy projekcie Programu.

 

Pozostałymi formami konsultacji społecznych będą:

 

Konsultacje zaplanowano w opisanych niżej formach:

  • Zbieranie uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii był pracownik zatrudniony na stanowisku: Inspektor ds. rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE, w godzinach pracy Urzędu od 14.02.2017 r. do 28.02.2017 r.
  • Konsultacje indywidualne w budynku Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, w dniu 17.02.2017 r. w godz. 13.00 - 14.30.
  • Prezentacja dokumentu i dyskusja o LPR w budynku Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim, w dniu 17.02.2017 r. godz. 15.00. 
  • Prezentacja dokumentu LPR i dyskusja w sali budynku Zespołu Szkół w Skopaniu, w dniu 17.02.2017 r. godz. 16.30.
  • Konsultacje indywidualne w sali budynku Zespołu Szkół w Skopaniu, w dniu 17.02.2017 r. w godz. 17.30 - 19.00.