Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Podatek

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości).

 

Nowe formularze będą miały zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r. 

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał przed 1 lipca 2019 r. zastosowanie będą miały dotychczas obowiązujące wzory informacji i deklaracji, które pobrać można w zakładce druki do pobrania.