Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Oferty inwestycyjne

Oferty:

W planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Baranów Sandomierski wyznaczone są tereny pod zabudowę produkcyjno-usługową w miejscowości Knapy i Siedleszczany. Tereny te posiadają uzbrojenie w infrastrukturę techniczną i z uwagi na swoje położenie mogą być atrakcyjne dla inwestorów. W m. Siedleszczny wskazany teren to ok.11 ha, które znajdują się w niewielkiej odległości od ciągów komunikacyjnych: Rzeszów-Kielce i Tarnobrzeg-Mielec.
 

Utworzona została specjalna strefa ekonomiczna na terenach położonych w miejscowości Knapy o powierzchni ok.11 ha.
Teren ten znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie stacji przeładunkowej Linii Hutniczo-Szerokotorowej w Woli Baranowskiej. Istnieje tam dobry układ komunikacyjny dla transportu kołowego i możliwość łatwego zaopatrzenia w energię elektryczną, wodę gaz i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej.

Utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej w gminie Baranów Sandomierski w miejscowości Knapy znajduje się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej( Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 589).Wykaz wolnych lokali użytkowych na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski:

obecnie brak wolnych lokali do wynajęcia.