Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Odnawialne źródła energii

Gmina Baranów Sandomierski otrzymała dofinansowania dla instalacji OZE

30-08-2017

Z przyjemnością informujemy, iż złożony w przez Gminę Baranów Sandomierski łącznie z Gminami z powiatu tarnobrzeskiego i lubaczowskiego, w dniu 2 marca 2017 roku, wniosek o dofinansowanie projektu pn.  „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miast Lubaczów, Narol, Nowa Dęba” otrzymał dofinansowanie.

 

Wniosek ten był jednym z 69 wniosków złożonych z terenu całego województwa podkarpackiego, zaznaczyć należy, iż jedynie 14 spośród złożonych wniosków otrzymało dofinansowanie przedmiotowych instalacji z Odnawialnych Źródeł Energii.

 

W związku z tym w najbliższym czasie do mieszkańców, którzy złożyli deklarację przystąpienia do projektu, wysyłane zostaną umowy celem ich podpisania. Konieczne jest to do ogłoszenia i przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy do montażu przewidzianych w projekcie urządzeń. Planowany termin rozpoczęcia montażu instalacji w ramach projektu to początek 2018 roku. Jednakże zaznaczyć należy, iż uwarunkowane jest to szybkim i sprawnym podpisaniem umów przez wszystkich mieszkańców biorących udział w projekcie. Liczymy na  współpracę z Państwa strony.

Więcej szczegółów na stronie :

http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/1250-3-1-rozwoj-oze-projekty-parasolowe-nabor-nr-rppk-03-01-00-iz-00-18-001-16

 

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU OGŁOSZENIA WYNIKÓW OCENY MERYTORYCZNEJ

02-08-2017

Złożony przez Gminę Baranów Sandomierski łącznie z Gminami z powiatu tarnobrzeskiego i lubaczowskiego, w dniu 2 marca 2017 roku, wniosek o dofinansowanie projektu pn.  „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miast Lubaczów, Narol, Nowa Dęba” przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego i został zakwalifikowany do ostatniego etapu weryfikacji – oceny merytorycznej. Z przyczyn niezależnych od Gminy Baranów Sandomierski terminww. oceny został wydłużony do 31 sierpnia br. http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/2-dane-podstawowe/1475-komunikat-o-przedluzeniu-terminu-oceny-merytorycznej-projektow-parasolowych-w-ramach-dzialania-3-1-rozwoj-oze.

 

INFORMACJA O WYNIKACH DRUGIEGO ETAPU WERYFIKACJI WNIOSKU

01-06-2017

Złożony przez Gminę Baranów Sandomierski łącznie z Gminami z powiatu tarnobrzeskiego i lubaczowskiego, w dniu 2 marca 2017 roku, wniosek o dofinansowanie projektu pn.  „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miast Lubaczów, Narol, Nowa Dęba” przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego i został zakwalifikowany do ostatniego etapu weryfikacji – oceny merytorycznej.

 

Lista wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej znajduje się pod poniższym adresem: http://rpo.podkarpackie.pl/images/dok/OS_II_VI/2016/nab_3_1_001/wyniki/3_1_001_of.pdf

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH PIERWSZEGO ETAPU WERYFIKACJI WNIOSKU

13-04-2017

Złożony przez Gminę Baranów Sandomierski łącznie z Gminami z powiatu tarnobrzeskiego i lubaczowskiego, w dniu 2 marca 2017 roku, wniosek o dofinansowanie projektu pn.  „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miast Lubaczów, Narol, Nowa Dęba” przeszedł pozytywnie pierwszy etap weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Kolejne etapy weryfikacji to ocena formalna i merytoryczna, które przewidywane są w najbliższym czasie. 

 

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zawalifikowanych do oceny formalnej znajduje się pod piniższym adresem: http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/1250-3-1-rozwoj-oze-projekty-parasolowe-nabor-nr-rppk-03-01-00-iz-00-18-001-16

 

 

INFORMACJA O ZŁOŻENIU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

03-03-2017

Gmina Baranów Sandomierski łącznie z Gminami z powiatu tarnobrzeskiego i lubaczowskiego, w dniu 2 marca złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn.  „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miast Lubaczów, Narol, Nowa Dęba”. W ramach złożonego wniosku przewiduje się montaż instalacji z odnawialnych źródeł energii w 125 gospodarstwach domowych na terenie  Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. W przypadku otrzymania dofinansowania mieszkańcy, którzy złożyli deklaracje o przystąpieniu do projektu, będą mieli możliwość sfinansowania wybranych źródeł energii za 30% ich wartości z doliczeniem stawki podatku VAT.  Według informacji Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu złożono 69 wniosków na łączną kwotę dofinansowania około 565,4 mln zł. Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie na dofinansowanie projektów udostępniona została kwota 120 mln zł. Mając na uwadze, że największe szanse na zdobycie dotacji mają projekty o najwyższej mocy zainstalowanej z odnawialnych źródeł energii, a także te, które umożliwiają najwyższą redukcję emisji gazów cieplarnianych Miasto i Gmina Baranów Sandomierski podpisała w dn. 28 lutego umowę partnerską z Gminą Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miastem Lubaczów, Narol i Nowa Dęba.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to lipiec 2017 r.

Zestawienie złożonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego wniosków znajduje się pod poniższym linkiem: http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/1250-3-1-rozwoj-oze-projekty-parasolowe-nabor-nr-rppk-03-01-00-iz-00-18-001-16

 

WYNIKI OCENY FORMALNEJ

15.02.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski informuje, iż zakończony został etap oceny technicznej wniosków dot. montażu instalacji z odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie Gminy Baranów Sandomierski.  W obecnym czasie Gmina, przygotowuje dokumentację aplikacyjną do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.1. Rozwój OZE, oś priorytetowa III. Czysta energia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020. 

 

W związku z powyższym zamieszczone zostaje zestawienie rodzajów instalacji dla poszczególnych gospodarstw. Prosimy o weryfikację, czy przedstawione w zestawieniu dane są zgodne z  Państwa deklaracjami. Ewentualne uwagi prosimy zgłaszać do dnia 21.02.2017 r., osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, w pokoju nr 3. 

 

KONIEC NABORU WNIOSKÓW DO PROJEKTU

 

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski informuje, o zakończonym naborze wniosków od mieszkańców, dotyczącego projektu planowanego do realizacji przez Gminę Baranów Sandomierski w ramach działania 3.1. Rozwój OZE, oś priorytetowa III. Czysta energia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020. Obecnie przekazana została lista osób, które złożyły dokumenty w ramach w/w naboru Podkarpackiemu Stowarzyszeniu Eko-Karpatia, ul. Białobrzeska 202 37-110 Żołynia. Firma ta będzie przeprowadzała ocenę techniczną w gospodarstwach zgłoszonych do projektu. Termin przeprowadzenia oceny technicznej uzgadniany będzie indywidualnie z Państwem, drogą telefoniczną, przez Firmę Eko-Karpatia. Przewidywany termin rozpoczęcia oceny technicznej na terenie Gminy Baranów Sandomierski to połowa grudnia 2016 roku.

07-12-2016

 

 

UWAGA

WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski informuje, o wydłużeniu terminu składania wniosków do projektu parasolowego na rozwój Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Baranów Sandomierski do dnia 25 listopada 2016r.


 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

 

         Pyt. 1  Ile będzie wynosić składka ubezpieczeniowa.

 Odp. Wysokość składki ubezpieczeniowej będzie znana po wyłonieniu ubezpieczyciela. Przybliżona kwota na podstawie    przeprowadzonego rozeznania rynku wynosi około 50 pln rocznie czyli w okresie trwałości projektu ok 6 lat wyniesie ok 300zł łącznie.

Pyt. 2  Jakie zasady obowiązują przypadku zarejestrowania działalności gospodarczej przeze mnie po złożeniu deklaracji/formularza zgłoszeniowego lub po zainstalowaniu instalacji?

Odp. Jeżeli działalność gospodarcza prowadzona będzie w budynku mieszkalnym (tym samym co siedziba firmy) zgłoszonym do projektu to istnieje konieczność rozdzielenia instalacji domowej i firmowej (dwa liczniki) lub zarejestrowanie działalności na innym adresie.

         Pyt. 3 Co się dzieje po 5 latach, kiedy własność instalacji przechodzi na mnie. Czy wiąże się to z jakimiś umowami z dostawcą energii, czynnościami urzędowymi, pozwoleniami, opłatami itp?

Odp. Po okresie trwałości zmienia się jedynie właściciel instalacji, a nie użytkownik, zatem nie wiąże się to z żadnymi zmianami umowy z dostawcą energii, czynnościami urzędowymi, pozwoleniami, opłatami itp?

 Pyt. 4 Co oznacza warunek - ten sam dostawca i dystrybutor energii. Proszę opisać jak to wygląda teoretycznie, a jak w praktyce? Jak działa rozliczanie się za prąd z dostawcą energii, jak działa net metering?

Odp. Warunek - ten sam dostawca i dystrybutor energii dotyczy możliwości skorzystania z systemu wsparcia tzw. net metering wprowadzonego nowelizacją ustawy o OZE. Bez korzystania z tego systemu wsparcia okres zwrotu z inwestycji znacznie się wydłuża.

Prosument do 10 KWe korzystający z net meteringu może (w następnym okresie rozliczeniowym) odbierać energie elektryczną wysłaną do sieci jako nadwyżka, z upustem 80% na zakup energii wraz ze składnikami zmiennymi opłat przesyłowych. Czyli 1KW wpuszczamy do sieci, a odbieramy 0,8KW w następnym okresie rozliczeniowym.


 

Nabór do projektu Działanie 3.1 Rozwój OZE, oś priorytetowa III. Czysta energia, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski zaprasza mieszkańców Gminy do składania wniosków do projektu parasolowego na rozwój Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Baranów Sandomierski finansowanego z RPO WP. W ramach projektu można uzyskać dofinansowanie na montaż takich instalacji jak:

-  instalacje fotowoltaiczne,

-  instalacje kotłów na biomasę,

-  instalacje pomp ciepła wykorzystujących energię geotermalną (pompy ciepła gruntowe),

-  instalacje pomp ciepła wykorzystujących energię aerotermalną (pompy ciepła powietrzne.

Nabór wniosków do projektu zgodnie z Regulaminem naboru trwa do dnia 18 listopada 2016r. 25 listopada 2016r., a dokumenty należy składać  w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w  Biurze Obsługi Interesanta (parter, wejście główne do budynku) w godzinach pracy Urzędu. Szczegółowe informacje zawiera zamieszczony poniżej Regulamin naboru.

 

Jednocześnie informujemy, że wstępne deklaracje od mieszkańców dotyczące uczestnictwa projektu, zbierane do 31 października 2016 , nie są równoznaczne ze zgłoszeniem do udziału w projekcie. Deklarację wraz z niezbędnymi załącznikami winni złożyć wszyscy zainteresowani udziałem w projekcie do 18 listopada 2016r.  25 listopada 2016r.

 

Deklarację wraz z niezbędnymi załącznikami, pobrać można w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy lub poniżej ze strony internetowej .

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie przelewu na dokonanie oceny technicznej budynku. Ocenę techniczną budynków dla Gminy Baranów Sandomierski wykonywać będzie firma:

Podkarpackie Stowarzyszenie Eko-Karpatia, ul. Białobrzeska 202 37-110 Żołynia 

Więcej informacji uzyskać można w Referacie Inwestycji i Dróg,  pokój nr 3 lub pod nr tel: (015) 811-85-81 wew. 123

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE