Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Odnawialne źródła energii

Został ogłoszony przetarg na dostawę i montaż instalacji OZE

10-01-2018

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

W związku z dużą liczbą zapytań dotyczących ogłoszonego przetargu na dostawę i montaż instalacji OZE, ulega zmianie treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegająca na zmianie terminu składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert to 24.01.2018 r. godzina 10:00,  w Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów.

 

22-12-2017

W dniu 22-12-2017r. Lider projektu (Gmina Lubaczów) ogłosił przetarg na "Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba". Oferty można składać do 09-01-2018r. w Urzędzie Gminy Lubaczów do godz. 10:00.

Link do ogłoszonego przetargu: http://www.lubaczow.com.pl/index.php?id=4;18;5;4;575

 

01-12-2017

W dniu 30.11.2017 r. Lider projektu (Gmina Lubaczów) ogłosił przetarg na dostawę i montaż ogniw fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła, które będą rozlokowane m.in. na terenie gminy Baranów Sandomierski. Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części. Pierwsza dotyczy dostawy i montażu ogniw fotowoltaicznych, druga dostawy i montażu kotłów na biomasę i trzecia, obejmująca swym zakresem dostawę wraz montażem pomp ciepła. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia do dnia 9.01.2018 r. do godziny 10:30 w Urzędzie Gminy Lubaczów. Warto nadmienić, że w ramach złożonego wniosku przewiduje się montaż instalacji z odnawialnych źródeł energii w 125 gospodarstwach domowych na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Wszystkie prace powinny zakończyć się do 30 września 2018 roku.

Link do ogłoszonego przetargu: http://www.lubaczow.com.pl/index.php?id=4;18;5;4;569

 

30-08-2017

Z przyjemnością informujemy, iż złożony przez Gminę Baranów Sandomierski łącznie z Gminami z powiatu tarnobrzeskiego i lubaczowskiego, w dniu 2 marca 2017 roku, wniosek o dofinansowanie projektu pn.  „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miast Lubaczów, Narol, Nowa Dęba” otrzymał dofinansowanie.

 

Wniosek ten był jednym z 69 wniosków złożonych z terenu całego województwa podkarpackiego, zaznaczyć należy, iż jedynie 14 spośród złożonych wniosków otrzymało dofinansowanie przedmiotowych instalacji z Odnawialnych Źródeł Energii.

 

W związku z tym w najbliższym czasie do mieszkańców, którzy złożyli deklarację przystąpienia do projektu, wysyłane zostaną umowy celem ich podpisania. Konieczne jest to do ogłoszenia i przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy do montażu przewidzianych w projekcie urządzeń. Planowany termin rozpoczęcia montażu instalacji w ramach projektu to początek 2018 roku. Jednakże zaznaczyć należy, iż uwarunkowane jest to szybkim i sprawnym podpisaniem umów przez wszystkich mieszkańców biorących udział w projekcie. Liczymy na  współpracę z Państwa strony.

Więcej szczegółów na stronie :

http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/1250-3-1-rozwoj-oze-projekty-parasolowe-nabor-nr-rppk-03-01-00-iz-00-18-001-16

 

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU OGŁOSZENIA WYNIKÓW OCENY MERYTORYCZNEJ

02-08-2017

Złożony przez Gminę Baranów Sandomierski łącznie z Gminami z powiatu tarnobrzeskiego i lubaczowskiego, w dniu 2 marca 2017 roku, wniosek o dofinansowanie projektu pn.  „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miast Lubaczów, Narol, Nowa Dęba” przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego i został zakwalifikowany do ostatniego etapu weryfikacji – oceny merytorycznej. Z przyczyn niezależnych od Gminy Baranów Sandomierski terminww. oceny został wydłużony do 31 sierpnia br. http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/2-dane-podstawowe/1475-komunikat-o-przedluzeniu-terminu-oceny-merytorycznej-projektow-parasolowych-w-ramach-dzialania-3-1-rozwoj-oze.

 

INFORMACJA O WYNIKACH DRUGIEGO ETAPU WERYFIKACJI WNIOSKU

01-06-2017

Złożony przez Gminę Baranów Sandomierski łącznie z Gminami z powiatu tarnobrzeskiego i lubaczowskiego, w dniu 2 marca 2017 roku, wniosek o dofinansowanie projektu pn.  „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miast Lubaczów, Narol, Nowa Dęba” przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego i został zakwalifikowany do ostatniego etapu weryfikacji – oceny merytorycznej.

 

Lista wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej znajduje się pod poniższym adresem: http://rpo.podkarpackie.pl/images/dok/OS_II_VI/2016/nab_3_1_001/wyniki/3_1_001_of.pdf

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH PIERWSZEGO ETAPU WERYFIKACJI WNIOSKU

13-04-2017

Złożony przez Gminę Baranów Sandomierski łącznie z Gminami z powiatu tarnobrzeskiego i lubaczowskiego, w dniu 2 marca 2017 roku, wniosek o dofinansowanie projektu pn.  „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miast Lubaczów, Narol, Nowa Dęba” przeszedł pozytywnie pierwszy etap weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Kolejne etapy weryfikacji to ocena formalna i merytoryczna, które przewidywane są w najbliższym czasie. 

 

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zawalifikowanych do oceny formalnej znajduje się pod piniższym adresem: http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/1250-3-1-rozwoj-oze-projekty-parasolowe-nabor-nr-rppk-03-01-00-iz-00-18-001-16

 

 

INFORMACJA O ZŁOŻENIU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

03-03-2017

Gmina Baranów Sandomierski łącznie z Gminami z powiatu tarnobrzeskiego i lubaczowskiego, w dniu 2 marca złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn.  „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miast Lubaczów, Narol, Nowa Dęba”. W ramach złożonego wniosku przewiduje się montaż instalacji z odnawialnych źródeł energii w 125 gospodarstwach domowych na terenie  Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. W przypadku otrzymania dofinansowania mieszkańcy, którzy złożyli deklaracje o przystąpieniu do projektu, będą mieli możliwość sfinansowania wybranych źródeł energii za 30% ich wartości z doliczeniem stawki podatku VAT.  Według informacji Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu złożono 69 wniosków na łączną kwotę dofinansowania około 565,4 mln zł. Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie na dofinansowanie projektów udostępniona została kwota 120 mln zł. Mając na uwadze, że największe szanse na zdobycie dotacji mają projekty o najwyższej mocy zainstalowanej z odnawialnych źródeł energii, a także te, które umożliwiają najwyższą redukcję emisji gazów cieplarnianych Miasto i Gmina Baranów Sandomierski podpisała w dn. 28 lutego umowę partnerską z Gminą Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miastem Lubaczów, Narol i Nowa Dęba.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to lipiec 2017 r.

Zestawienie złożonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego wniosków znajduje się pod poniższym linkiem: http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/1250-3-1-rozwoj-oze-projekty-parasolowe-nabor-nr-rppk-03-01-00-iz-00-18-001-16

 

WYNIKI OCENY FORMALNEJ

15.02.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski informuje, iż zakończony został etap oceny technicznej wniosków dot. montażu instalacji z odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie Gminy Baranów Sandomierski.  W obecnym czasie Gmina, przygotowuje dokumentację aplikacyjną do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.1. Rozwój OZE, oś priorytetowa III. Czysta energia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020. 

 

W związku z powyższym zamieszczone zostaje zestawienie rodzajów instalacji dla poszczególnych gospodarstw. Prosimy o weryfikację, czy przedstawione w zestawieniu dane są zgodne z  Państwa deklaracjami. Ewentualne uwagi prosimy zgłaszać do dnia 21.02.2017 r., osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, w pokoju nr 3. 

 

KONIEC NABORU WNIOSKÓW DO PROJEKTU

 

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski informuje, o zakończonym naborze wniosków od mieszkańców, dotyczącego projektu planowanego do realizacji przez Gminę Baranów Sandomierski w ramach działania 3.1. Rozwój OZE, oś priorytetowa III. Czysta energia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020. Obecnie przekazana została lista osób, które złożyły dokumenty w ramach w/w naboru Podkarpackiemu Stowarzyszeniu Eko-Karpatia, ul. Białobrzeska 202 37-110 Żołynia. Firma ta będzie przeprowadzała ocenę techniczną w gospodarstwach zgłoszonych do projektu. Termin przeprowadzenia oceny technicznej uzgadniany będzie indywidualnie z Państwem, drogą telefoniczną, przez Firmę Eko-Karpatia. Przewidywany termin rozpoczęcia oceny technicznej na terenie Gminy Baranów Sandomierski to połowa grudnia 2016 roku.

07-12-2016

 

 

UWAGA

WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski informuje, o wydłużeniu terminu składania wniosków do projektu parasolowego na rozwój Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Baranów Sandomierski do dnia 25 listopada 2016r.


 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

 

         Pyt. 1  Ile będzie wynosić składka ubezpieczeniowa.

 Odp. Wysokość składki ubezpieczeniowej będzie znana po wyłonieniu ubezpieczyciela. Przybliżona kwota na podstawie    przeprowadzonego rozeznania rynku wynosi około 50 pln rocznie czyli w okresie trwałości projektu ok 6 lat wyniesie ok 300zł łącznie.

Pyt. 2  Jakie zasady obowiązują przypadku zarejestrowania działalności gospodarczej przeze mnie po złożeniu deklaracji/formularza zgłoszeniowego lub po zainstalowaniu instalacji?

Odp. Jeżeli działalność gospodarcza prowadzona będzie w budynku mieszkalnym (tym samym co siedziba firmy) zgłoszonym do projektu to istnieje konieczność rozdzielenia instalacji domowej i firmowej (dwa liczniki) lub zarejestrowanie działalności na innym adresie.

         Pyt. 3 Co się dzieje po 5 latach, kiedy własność instalacji przechodzi na mnie. Czy wiąże się to z jakimiś umowami z dostawcą energii, czynnościami urzędowymi, pozwoleniami, opłatami itp?

Odp. Po okresie trwałości zmienia się jedynie właściciel instalacji, a nie użytkownik, zatem nie wiąże się to z żadnymi zmianami umowy z dostawcą energii, czynnościami urzędowymi, pozwoleniami, opłatami itp?

 Pyt. 4 Co oznacza warunek - ten sam dostawca i dystrybutor energii. Proszę opisać jak to wygląda teoretycznie, a jak w praktyce? Jak działa rozliczanie się za prąd z dostawcą energii, jak działa net metering?

Odp. Warunek - ten sam dostawca i dystrybutor energii dotyczy możliwości skorzystania z systemu wsparcia tzw. net metering wprowadzonego nowelizacją ustawy o OZE. Bez korzystania z tego systemu wsparcia okres zwrotu z inwestycji znacznie się wydłuża.

Prosument do 10 KWe korzystający z net meteringu może (w następnym okresie rozliczeniowym) odbierać energie elektryczną wysłaną do sieci jako nadwyżka, z upustem 80% na zakup energii wraz ze składnikami zmiennymi opłat przesyłowych. Czyli 1KW wpuszczamy do sieci, a odbieramy 0,8KW w następnym okresie rozliczeniowym.


 

Nabór do projektu Działanie 3.1 Rozwój OZE, oś priorytetowa III. Czysta energia, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski zaprasza mieszkańców Gminy do składania wniosków do projektu parasolowego na rozwój Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Baranów Sandomierski finansowanego z RPO WP. W ramach projektu można uzyskać dofinansowanie na montaż takich instalacji jak:

-  instalacje fotowoltaiczne,

-  instalacje kotłów na biomasę,

-  instalacje pomp ciepła wykorzystujących energię geotermalną (pompy ciepła gruntowe),

-  instalacje pomp ciepła wykorzystujących energię aerotermalną (pompy ciepła powietrzne.

Nabór wniosków do projektu zgodnie z Regulaminem naboru trwa do dnia 18 listopada 2016r. 25 listopada 2016r., a dokumenty należy składać  w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w  Biurze Obsługi Interesanta (parter, wejście główne do budynku) w godzinach pracy Urzędu. Szczegółowe informacje zawiera zamieszczony poniżej Regulamin naboru.

 

Jednocześnie informujemy, że wstępne deklaracje od mieszkańców dotyczące uczestnictwa projektu, zbierane do 31 października 2016 , nie są równoznaczne ze zgłoszeniem do udziału w projekcie. Deklarację wraz z niezbędnymi załącznikami winni złożyć wszyscy zainteresowani udziałem w projekcie do 18 listopada 2016r.  25 listopada 2016r.

 

Deklarację wraz z niezbędnymi załącznikami, pobrać można w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy lub poniżej ze strony internetowej .

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie przelewu na dokonanie oceny technicznej budynku. Ocenę techniczną budynków dla Gminy Baranów Sandomierski wykonywać będzie firma:

Podkarpackie Stowarzyszenie Eko-Karpatia, ul. Białobrzeska 202 37-110 Żołynia 

Więcej informacji uzyskać można w Referacie Inwestycji i Dróg,  pokój nr 3 lub pod nr tel: (015) 811-85-81 wew. 123

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE