Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Rada Miejska

Przewodniczący Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Wacław Smykla


e-mail: w.smykla@baranow.net
telefon: (015) 811 85 81 wew. 110

 

Mandat z listy Komitetu Wyborczego Wyborców "Wspólna Droga Prawicy", okręg wyborczy nr 3 Dąbrowica.
Przyjmuje interesantów po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.

 

Oświadczenie majątkowe 2015 rok

Oświadczenie majatkowe 2016 rok

Oświadczenie majatkowe 2017 rok

Oświadczenie majatkowe 2018 rok

I Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Henryk Róg


e-mail: h.rog@baranow.net


Mandat z listy Komitetu Wyborczego Wyborców "Wspólna Droga Prawicy", okręg wyborczy nr 1 Baranów Sandomierski. Pracuje w Komisji ds. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej  Rady  Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

 

Oświadczenie majątkowe 2014 rok na początek kadencji

Oświadczenie majątkowe 2015 rok

Oświadczenie majątkowe 2016 rok

Oświadczenie majątkowe 2017 rok

Oświadczenie majatkowe 2018 rok

II Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Mirosław Smykla


e-mail: m.smykla@baranow.net


Mandat z listy Komitetu Wyborczego Wyborców "Wspólna Droga Prawicy", okręg wyborczy nr 14 Wola Baranowska. Członek Komisji ds. Budżetu, Promocji, Planowania i Działalności Gospodarczej Rady  Miejskiej
w Baranowie Sandomierskim

 

Oświadczenie majątkowe 2014 rok na początek kadencji

Oświadczenie majątkowe 2015 rok

Oświadczenie majątkowe 2016 rok

Oświadczenie majątkowe 2017 rok

Oświadczenie majatkowe 2018 rok

Radna Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Babiuch Teodora


e-mail: t.babiuch@baranow.net


Mandat z listy Komitetu Wyborczego Wyborców "Forum Sołeckie", okręg wyborczy nr 7 - Kaczaki, Marki.

Członek Komisji ds. Oświaty Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia Spraw Socjalnych, Wychowania w Trzeźwości
i Zatrudnienia oraz Komisji ds. Budżetu, Promocji, Planowania i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej
w Baranowie Sandomierskim.

 

Oświadczenie majątkowe 2014 rok na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe 2015 rok

Oświadczenie majątkowe 2016 rok

Oświadczenia majątkowe 2017 rok

Oświadczenie majatkowe 2018 rok

Rady Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Badawika Lesław


e-mail: l.badawika@baranow.net


Mandat z listy Komitetu Wyborczego Wyborców "Wspólna Droga Prawicy", okręg wyborczy nr 6 - Dymitrów Duży, Dymitrów Mały.

Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej oraz członek Komisji ds. Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Wychowania w Trzeźwości i Zatrudnienia
Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

 

Oświadczenie majątkowe 2014 rok na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe 2015 rok

Oświadczenie majątkowe 2016 rok

Oświadczenie majątkowe 2017 rok

Oświadczenie majatkowe 2018 rok

Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Bernad Stanisław


e-mail: s.bernad@baranow.net


Mandat z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie dla Gminy Baranów Sandomierski, okręg wyborczy nr 13 - Wola Baranowska.

Członek Komisji ds. Oświaty Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia Spraw Socjalnych, Wychowania w Trzeźwości i Zatrudnienia oraz Komisji ds. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

 

Oświadczenie majątkowe 2014 rok na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe 2015 rok

Oświadczenie majątkowe 2016 rok

Oświadczenie majątkowe 2017 rok

Oświadczenie majatkowe 2018 rok

Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Piotr Chwałek


e-mail: p.chwalek@baranow.net


Mandat z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Wędkarze i Przyjaciele, okręg wyborczy nr 2 - Baranów Sandomierski.

Członek Komisji ds. Budżetu, Promocji, Planowania i Działalności Gospodarczej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

Radny obiął funkcję w wyniku wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim przeprowadzonych dnia 6 sierpnia 2017 roku.

 

Oświadczenie majątkowe 2017 rok początek kadencji 

Oświadczenie majatkowe 2018 rok

Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Jarzębski Ryszard


                           e-mail: r.jarzebski@baranow.net

 

Mandat z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie dla Gminy Baranów Sandomierski, okręg wyborczy nr 9 - Skopanie.

Członek Komisji ds. Oświaty Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia Spraw Socjalnych, Wychowania w Trzeźwości
i Zatrudnienia oraz Komisji  Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

Oświadczenie majątkowe 2014 rok na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe 2015 rok

Oświadczenie majątkowe 2016 rok

Oświadczenie majatkowe 2017 rok

Oświadczenie majatkowe 2018 rok

Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Kaczak Tadeusz


e-mail: t.kaczak@baranow.net
 


Mandat z listy Komitetu Wyborczego Wyborców "Wspólna Droga Prawicy", okręg wyborczy nr 12 - Ślęzaki.

Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej oraz członek Komisji ds. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

 

Oświadczenie majątkowe 2014 rok na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe 2015 rok

Oświadczenie majątkowe 2016 rok

Oświadczenie majątkowe 2017 rok

Oświadczenie majatkowe 2018 rok

Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Lombara Bolesław


e-mail: b.lombara@baranow.net
 


Mandat z listy Komitetu Wyborczego Wyborców "Wspólna Droga Prawicy", okręg wyborczy nr 10 - Skopanie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz członek Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

 

Oświadczenie majątkowe 2014 rok na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe 2015 rok

Oświadczenie majątkowe 2016 rok

Oświadczenie majątkowe 2017 rok

Oświadczenie majatkowe 2018 rok

Radna Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Mazur Teresa


e-mail: t.mazur@baranow.net
 


Mandat z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie dla Gminy Baranów Sandomierski, okręg wyborczy nr 4 - Durdy.

Członek Komisji ds. Budżetu, Promocji, Planowania i Działalności Gospodarczej oraz członek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

 

Oświadczenie majątkowe 2014 rok na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe 2015 rok

Oświadczenie majątkowe 2016 rok

Oświadczenie majątkowe 2017 rok

Oświadczenie majątkowe 2018 rok

Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Mazur Wojciech


 

                           e-mail: w.mazur@baranow.net

 

Mandat z listy Komitetu Wyborczego  Wyborców "Wspólna Droga Prawicy", okręg wyborczy nr 5 - Knapy.

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu, Promocji, Planowania i Działalności Gospodarczej oraz członek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

 

Oświadczenie majątkowe 2014 rok na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe 2015 rok

Oświadczenie majątkowe 2016 rok

Oświadczenie majątkowe 2017 rok

Oświadczenie majątkowe 2018 rok

Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Rusin Edward


                           e-mail: e.rusin@baranow.net

 

Mandat z listy Komitetu Wyborczego Wyborców "Wspólna Droga Prawicy", okręg wyborczy nr 11 - Skopanie.

Członek Komisji ds. Budżetu, Promocji, Planowania i Działalności Gospodarczej oraz członek Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

 

Oświadczenie majątkowe 2014 rok na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe 2015 rok

Oświadczenie majątkowe 2016 rok

Oświadczenie majątkowe 2017 rok

Oświadczenie majątkowe 2018 rok

Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Stępień Waldemar


                           e-mail: w.stepien@baranow.net

 

Mandat z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Dla Dwóch Wsi, okręg wyborczy nr 8 - Suchorzów.

Członek Komisji Inwentaryzacyjnej oraz członek Komisji ds. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

 

Oświadczenie majątkowe 2014 rok na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe 2015 rok

Oświadczenie majątkowe 2016 rok

Oświadczenie majątkowe 2017 rok

Oświadczenie majątkowe 2018 rok

Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Wilk Janusz


 

                           e-mail: j.wilk@baranow.net

 

Mandat z listy Komitetu Wyborczego Wyborców "Wspólna Droga Prawicy", okręg wyborczy nr 15 - Wola Baranowska.

Przewodniczący Komisji ds. Oświaty Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia Spraw Socjalnych, Wychowania w Trzeźwości i Zatrudnienia oraz członek Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

 

Oświadczenie majątkowe 2014 rok na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe 2015 rok

Oświadczenie majątkowe 2016 rok

Oświadczenie majątkowe 2017 rok

Oświadczenie majątkowe 2018 rok

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Michał Dolecki
Osoba aktualizująca:
Data wytworzenia: 2018-07-26
Data publikacji: 2018-07-26
Data modyfikacji: