Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Rada Miejska

Przewodniczący Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Wacław Smykla


e-mail: w.smykla@baranow.net
telefon: (015) 811 85 81 wew. 110

 

Mandat z listy Komitetu Wyborczego "Prawo i Sprawiedliwość", okręg wyborczy nr 3 Dąbrowica.
Przyjmuje interesantów po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.

 

Oświadczenie majątkowe 2015 rok

Oświadczenie majatkowe 2016 rok

Oświadczenie majatkowe 2017 rok

Oświadczenie majatkowe 2018 rok

I Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Wilk Janusz


 

                           e-mail: j.wilk@baranow.net

 

Mandat z listy Komitetu Wyborczego "Prawo i Sprawiedliwość", okręg wyborczy nr 14 - Wola Baranowska.

Członek Komisji ds. Budżetu, Promocji, Planowania i Działalności Gospodarczej Rady  Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

 

Oświadczenie majątkowe 2014 rok na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe 2015 rok

Oświadczenie majątkowe 2016 rok

Oświadczenie majątkowe 2017 rok

Oświadczenie majątkowe 2018 rok

II Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Rusin Edward


                           e-mail: e.rusin@baranow.net

 

Mandat z listy Komitetu Wyborczego "Prawo i Sprawiedliwość", okręg wyborczy nr 12 - Skopanie.

Członek Komisji ds. Budżetu, Promocji, Planowania i Działalności Gospodarczej Rady  Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

 

Oświadczenie majątkowe 2014 rok na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe 2015 rok

Oświadczenie majątkowe 2016 rok

Oświadczenie majątkowe 2017 rok

Oświadczenie majątkowe 2018 rok

Radna Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Marchewicz Anna


                           e-mail: a.marchewicz@baranow.net

 

Mandat z listy Komitetu Wyborczego "Prawo i Sprawiedliwość", okręg wyborczy nr 11 - Skopanie.

Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu, Promocji, Planowania i Działalności Gospodarczej oraz członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Henryk Róg


e-mail: h.rog@baranow.net


Mandat z listy Komitetu Wyborczego Wyborców "Wspólna Przyszłośc dla Gminy", okręg wyborczy nr 1 Baranów Sandomierski.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz członek Komisji ds. Budżetu, Promocji, Planowania i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

 

Oświadczenie majątkowe 2014 rok na początek kadencji

Oświadczenie majątkowe 2015 rok

Oświadczenie majątkowe 2016 rok

Oświadczenie majątkowe 2017 rok

Oświadczenie majatkowe 2018 rok

Radna Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Mazur Teresa


e-mail: t.mazur@baranow.net
 


Mandat z listy Komitetu Wyborczego "Prawo i Sprawiedliwość", okręg wyborczy nr 5 - Durdy.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz członek Komisji ds. Budżetu, Promocji, Planowania i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

 

Oświadczenie majątkowe 2014 rok na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe 2015 rok

Oświadczenie majątkowe 2016 rok

Oświadczenie majątkowe 2017 rok

Oświadczenie majątkowe 2018 rok

Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Jarzębski Ryszard


                           e-mail: r.jarzebski@baranow.net

 

Mandat z listy Komitetu Wyborczego Wyborców "Prawo i Sprawiedliwość", okręg wyborczy nr 10 - Skopanie.

Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia Spraw Socjalnych, Wychowania w Trzeźwości i Zatrudnienia oraz członek Komisji  Rewizyjnej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

 

Oświadczenie majątkowe 2014 rok na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe 2015 rok

Oświadczenie majątkowe 2016 rok

Oświadczenie majatkowe 2017 rok

Oświadczenie majatkowe 2018 rok

Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Kaczak Tadeusz


e-mail: t.kaczak@baranow.net
 


Mandat z listy Komitetu Wyborczego "Prawo i Sprawiedliwość", okręg wyborczy nr 13 - Ślęzaki.

Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej oraz członek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

 

Oświadczenie majątkowe 2014 rok na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe 2015 rok

Oświadczenie majątkowe 2016 rok

Oświadczenie majątkowe 2017 rok

Oświadczenie majatkowe 2018 rok

Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Białek Mariusz


                           e-mail: m.bialek@baranow.net

 

Mandat z listy Komitetu Wyborczego "Prawo i Sprawiedliwość", okręg wyborczy nr 2 - Baranów Sandomierski.

Członek Komisji ds. Oświaty Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia Spraw Socjalnych, Wychowania w Trzeźwości i Zatrudnienia  oraz członek  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Chwieja Waldemar


                           e-mail: w.chwieja@baranow.net

 

Mandat z listy Komitetu Wyborczego Wyborców "Wspólna Przyszłośc dla Gminy", okręg wyborczy nr 7 - Dymitrów Duży, Dymitrów Mały.

Członek Komisji ds. Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Wychowania w Trzeźwości i Zatrudnienia  oraz członek Komisji ds. Rolnictwa, Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

Radna Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Grott Barbara


                           e-mail: b.grott@baranow.net

 

Mandat z listy Komitetu Wyborczego "Prawo i Sprawiedliwość", okręg wyborczy nr 4 - Dąbrowica.

Członek Komisji ds. Oświaty Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia Spraw Socjalnych, Wychowania w Trzeźwości i Zatrudnienia  oraz członek  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Lis Jan 


                           e-mail: j.lis@baranow.net

 

Mandat z listy Komitetu Wyborczego "Prawo i Sprawiedliwość", okręg wyborczy nr 6 - Knapy.

Członek Komisji ds. Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Wychowania w Trzeźwości i Zatrudnienia,  oraz członek Komisji ds. Rolnictwa, Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Serwan Mirosław 


                           e-mail: m.serwan@baranow.net

 

Mandat z listy Komitetu Wyborczego "Prawo i Sprawiedliwość", okręg wyborczy nr 8 - Kaczaki, Marki.

Członek Komisji Rewizyjnej  oraz członek Komisji ds. Rolnictwa, Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Sipiora Łukasz


e-mail: l.sipiora@baranow.net


Mandat z listy Komitetu Wyborczego "Prawo i Sprawiedliwość", okręg wyborczy nr 15 Wola Baranowska.

Członek Komisji Rewizyjnej oraz członek Komisji ds. Rolnictwa, Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

 

 

Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Stępień Waldemar


                           e-mail: w.stepien@baranow.net

 

Mandat z listy Komitetu Wyborczego Wyborców "Wspólna Przyszłośc dla Gminy", okręg wyborczy nr 9 - Suchorzów.

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz  członek Komisji ds. Rolnictwa, Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

 

Oświadczenie majątkowe 2014 rok na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe 2015 rok

Oświadczenie majątkowe 2016 rok

Oświadczenie majątkowe 2017 rok

Oświadczenie majątkowe 2018 rok

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Michał Dolecki
Osoba aktualizująca:
Data wytworzenia: 2018-12-12
Data publikacji: 2018-12-12
Data modyfikacji: