Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Kalendarium

XXV Festiwal Dziecko w Folklorze

2018-06-17
Udział: Bezpłatny

CEL FESTIWALU:

  1. Zainspirowanie osób dorosłych kultywujących tradycje związane z rodzimą kulturą, do aktywnego przekazywania młodemu pokoleniu kultury ojców.
  2. Ochrona i popularyzacja zanikających gatunków folkloru słownego i muzycznego, które są związane z szeroko rozumianą tematyką dziecięcą jak: dziecięca pieśń sieroca, kołysanka, pieśń pasterska, pieśń obyczajowa o dziecku, gry i zabawy, tańce, obrzędy i zwyczaje dotyczące dzieci.
  3. Rozwijanie i umocnienie tożsamości narodowej ściśle związanej z lokalnym regionalizmem.
  4. Integracja młodych animatorów kultury, rozbudzenie zainteresowania folklorem poprzez tworzenie przyjacielskich więzi pomiędzy uczestnikami festiwalu, pochodzącymi z różnych regionów Polski.
  5. Gromadzenie materiałów, które mogą posłużyć do opracowania wydawnictw, jako wiedzy o regionach i materiałów repertuarowych do pracy z dziećmi w postaci DVD.

 

Więcej informacji wraz z dostępnym regulaminem zgłoszeń, mogą Państwo znaleźć na stronie: kulturalia.pl/xxv-festiwal-dziecko-w-folklorze-regulamin

 

dodaj do mojego kalendarza google