Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Kalendarium

Zwrot podatku akcyzowego

2017-02-28 15:30
Udział: Bezpłatny

W dniu 28 lutego kończy się okres składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Rolnik, który chce otrzymać zwrot podatku akcyzowego p o w i n i e n:

w terminie do 28 lutego 2017 roku złożyć stosowny wniosek.

(Uwaga!  we wniosku należy podać numer, PESEL, dane z dowodu osobistego, dokładny adres zamieszkania, jak również numer rachunku bankowego, imię, nazwisko i adres posiadacza rachunku, pisemną zgodę współposiadaczy gruntu na wypłatę zwrotu podatku celem uniknięcia dodatkowych wezwań o uzupełnienie brakujących danych)

 

·      wniosek można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim na stanowisku
Podatków i Opłat Lokalnych w pokoju nr 14,

·      do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego wystawione w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia  2017 r.

·      wnioski należy składać na stanowisku Podatków i Opłat Lokalnych w pokoju  nr 14.

 

 

Wnioski oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w pokoju nr 14, telefon (0-15) 811 85 81  wew. 111.

dodaj do mojego kalendarza google